Llun yr Wythnos: W8, Yr Ynys

Brofiad bythgofiadwy oedd diwrnod i Isla de la Plata – neu’r equivalent i’r “Poor Man’s Galapagos“. Ar y daith i’r ynys, dyma ni’n gweld tri humpback whales yn neidio i’r awyr, pod o tua 50 o ddolphiniaid a tri crwban anferthol Darwin yn nofio yn y bae. Ar yr ynys ei hun, dyma ni’n cerdded rhwng Blue Footed Boobies a oedd yn brysur parau a nythu, ac amryw o adar eraill. Ar ol cinio, dyma ni’n mynd i snorclo yn y bae a gweld pysgod lliwgar a coral brown a gwyn mewn patrymau anhygoel. Diwrnod a hanner.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s