Llun yr Wythnos: W10, Cuenca

Un pnawn braf yn crwydro ar hyd strydoedd cul, hynafol Cuenca. Ma’ holl adeiladau canol dinas Cuenca wedi eu hadeiladu allan o wenithfaen pinc a melyn – carreg hollol sexy. Updates o’r wythnos yma ydi bod Sbaeneg y ddau ohonna ni wedi jyst clicio i’w le erbyn hyn (Joe ‘chydig mwy na fi ella) gan ein bod ni wedi gorfod siarad Sbaeneg efo’r gwirfoddolwyr eraill (diolch i’r cocktails am ein helpu ni!). Cwpwl o Buenos Aires yden nhw a dwi’n ‘sgwennu’r blog bach yma wrth yfed matte efo nhw ar bnawn Sul glawog yn Cuenca.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s