Hen Fenyw Fach o Cuenca

Heddiw ges i’r profiad cynta’ o sgwrsio yn llythrennol yn unig mewn Sbaeneg. Doedd ‘na neb o gwmpas i gyfieuthu gair neu ddau fan hyn a fan acw i mi mewn rw sgwrs chwithig, bratiog mewn dwy iaith – na, tro ‘ma ro’ ni ar ben fy hun. Pnawn braf yn ninas Cuenca oedd hi, ar haul yn chware mig efo’r cymylau – llethol ar adegau ac awel braf droeon eraill. Es i am dro hymddenol o amgylch ardal hynafol y ddinas â chamera yn fy llaw. ‘Steddais ar fainc wag yn sgwar canolog y ddinas er mwyn gwylio’r byd ar betws yn ymlwybro heibio: merch ifanc mewn dillad traddodiadol yn gwthio berfa llawn ffrwythau a babi wedi lapio’n dynn ar eu chefn, dyn busnes mewn siwt brown golau steil yr 80’au yn brasgamu drwy’r parc, hen ddynion yn ymgasglu o amgylch y ffynon dwr i glebran a gossipio, teulu arthurol o dal a gwallt gloe (yn amlwg o Scandinavia) yn rhuthro o gwmpas efo map yn eu llaw, a dynion llnau ‘sgidie yn pasio heibio yn drewi o hogle polish.

Allan o nunlle, dyma hen ddynes yn penderfynu eistedd yn fy ymyl… ac mi oedd yn rhaid i mi yn llythrennol neidio i’r ochr jyst cyn iddi blonkio’i thîn ar fy nglîn er bod gweddill y fainc yn hollol wag! Trodd hi atai yn syth, hogle perfume cryf hen bobl yn gneud fi gyfogi braidd, a dechre holi o ble dwi’n dod. “Gales” medde finne mond i dderbyn golwg hollol blanc.. “¿Ahhh Inglaterra?” medde hithe.. a dyna ddechre ar ein sgwrs a finne’n trio fy ngore glas i egluro lle ‘ma Cymru fach ar y map yn fy Sbaeneg patchy iawn! (Ychydig ddyddie ar ol y profiad yma, dwi ‘di dod i ddeall mai nid Albania ydi’r enw ar Yr Alban yn Sbaeneg, ac felly does dim rhyfedd bod y hen ddynes druan wedi drysu ar ol i mi egluro iddi bod Cymru fach yn ymyl Albania!).

Dynes smart dros ei 70 oed oedd hi mewn dillad traddodiadol talaith Azuay – sgert melfed binc tywyll a gemwaith aur yn arddurno gwaelod y sgert, cardigan llwyd, lipstick pinc llachar ofnadwy, perfume cryf, cryf, a dwy blethen lwyd, drwchus yn ei gwallt. Os nes i ddalld yn iawn, cafodd hi ei geni a’i magu yn Cuenca ac wedi byw yna erioed. Ar ol sgwrsio am ‘chydig, holais oes oedd Cuenca wedi newid o gwbwl yn y blynyddoedd diwetha’. Dechreuodd gwyno am y cynydd yn niferoedd y ffoaduriaid o Venezuela yn ddiweddar a crychodd ei thrwyn pan ddywedodd hynny. Ma’ siwr os baswn i’n sgwrsio efo hen ddynes o Peterborough y basa hithe yn cwyno am y Pwylied yn fano, neu hen wraig o Dwrci yn cwyno am y ffoaduriaid o Syria – yr un basa’r gân. Rhyfedd sut ma’ problemau tebyg iawn yn poeni pobl sy’n byw filltiroedd i ffwrdd o’i gilydd ar hyd a lled y byd.

Ar ol iddi holi os oedd genai wr (!), dyma finne’n trio egluro bod Joe a finne yn teithio De America am tua 9 mis. Do wir, gawson ni sgwrs am leia 10 munud – finne’n ymddiheuro bob dau funud am fy Sbaeneg shit a hithe prin yn stopio syllu arnai drwy’r sgwrs gyfan ac yn trio’i gore glas i sgwrsio mewn Sbaeneg araf, clir ac amyneddgar, a gwen reit ddireudus ar ei gwyneb. Ar ol i’r sgwrs dawelu, yr haul yn pipian nol a mlaen tu ol i’r cymylau ac awel ysgafn yn rattlo dail ar goed y parc, y ddwy ohonna ni yn hollol gyfforddus yn nhawelwch ein gilydd yn gwylio’r byd yn pasio heibio, do’ ni methu helpu a meddwl pa mor rhyfedd oedd bod geneth 24 oed o Gymru medru teimlo mor gyfforddus mor sydun ym mhresenoldeb hen ddynes o Ecuador.

Or diwedd, mi oedd hi’n amser i mi ffarwelio gyda hi a mi godais ar fy nhraed ac estyn fy llaw allan, mond iddi hi ei dderbyn a fy nhynnu’n sydun tuag ati efo’r ffasiwn gryfder a phlanu sws ar fy moch, hogle’i pherfume yn llewni fy ffroenau. Mi oedd hi’n atgoffa fi o Nain mewn rw ffordd ryfedd (minus y perfume afiach), a dwi’n rw amau ella mod i yn ei hatgoffa hi o rywun hefyd. Jyst gobeithio nad oedd ne farc y lipstick pinc ar fy moch wrth i mi gerdded yn nol i’r hostel â gwen ar fy ngwyneb.

(Dim dyma’r ddynes ges i sgwrs efo un diwrnod braf yn Cuenca, ond ‘ma hi reit debyg!)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s