Paradwys Mancora, W12

Jyst dychmygwch hyn – deffro yn y bore i swn tonnau’r môr a cherddoriaeth ysgafn salsa yn sisial yn y pellter; slipio mewn i bâr o fflip-fflop a cherdded allan o gaban bach pren yn syth i ganol tywod cynes; hogle hallt y môr yn yr aer a blas rum neithiwr dal ar dafod; haul llethol yn yr awyr las di-gwmwl a choed palmwydd yn chwipio yn yr awel; a cherdded 30m mewn llinell syth at fîn y môr, mawrder y Cefnfor Tawel yn ei holl ogoniant yn ymestyn hyd at y gorwel. Yn bendant, dyma’r hostel gore so far.

Doedd yr un o’r ddau ohonna ni yn rhy keen ar Mancora i ddechre efo, hanner ffordd rhwng Malia a sunny Rhyl. Doedd o’n yn helpu chwaith bo’ ni di gorfod cymryd nightbus o Cuenca i gyrraedd yma a finne ‘di bod yn sal noson gynt, gan orfod deffro am 1yb i groesi’r frontera i mewn i Peru a chyrraedd Mancora am 4am! Ar ol i ddreifar y tuk-tuk drio rippio ni off am 5 doller am siwrne 5 munud, dyma gyrraedd yr hostel a thrio cysgu mewn hammogs, pla o fosquitoes yn ein brathu’n fyw.

Ma’ Mancora yn reit enwog am ei nightlife, ac ok, ‘ma ‘ne hostels yma o’r enw Loki a The Point sydd just yn llawn o Brits-abroad math o deithwyr. Dyma ni’n dewis aros yn yr hostel Misfits sydd rownd y gornel o’r party hostels – digon agos i fynd yne am nightout ond cyfle i ddianc i dawelwch hefyd, cyfuniad bach perffaith. Hen ddyn 5 trodfedd o’r enw Marco sefydlodd Misfits flynyddoedd yn nol. Eglurodd mai Saudis sydd wedi sefydlu’r ddau hostel mwyaf poblogaidd yma yn y blynyddoedd diwethaf. 4 caban pren syml yn unig sydd yn Misfits gyda 6 gwely ym mhob un. Y tu cefn i’r cabannau, ma’r lle chwech mewn caban bren lliwgar a chawod reit fawr. Does dim to ar y gawod a braf ydi cael golchi’r tywod i ffwrdd ar ol bod am swim bach tra bod yr haul yn disgleirio reit uwchben – yr unig catch ydi mai dwr hallt yn syth o’r môr sydd yma, ac er bod o di cymryd amser i arfer gyda, ma’n hollol dderbynio gan bod yr hostel yn hyrwyddo ei hun fel hostel eco. Yn ogystal, ma’ na gegin yma a dwr yfed am ddim am unwaith. Tywod ydi carped yr hostel, ar awyr ydi to yr hostel.

I summarisio yr wythnos dwetha, ‘de ni ‘di ffurfio criw bach o ffrindie (Auzzie, Kiwi, Yank a ni’n dau), wedi bod yn cael gwersi yoga boreuol ar y traeth am ddim gan yr Yank sy’n yoga instructor, wedi bwyta llawer gormod o ceviche fresh, wedi yfed llawer gormod o rum and coke tra’n gwylio’r haul yn machlyd, ac wedi ffeidio beach bar aaaanhygoel jyst i ffwrdd o’r brif ardal sy’n chwarae techno wrth i’r haul fachlyd. Anhebygol y cawn ni dywydd lethol ac ymlacio ar draeth am ‘chydig fisoedd rwan, a dyma un o’r rhesymau pan ein bod wedi aros yma am 5 noson yn fwy na’r disgwyl. Diolch Mancora am fod yn wythnos o absolute paradwys ac yn lot, lot o hwyl!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s